Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Комплектуване и обработка

 Отдел "Комплектуване и обработка"

Адрес:
ж.к. Братя Миладинови,
ул. Шар планина 18
тел.: 0878 536 610 - Комплектуване
тел.: 0877 536 627 - Обработка

e-mail: kom@burglib.org

        Комплектуване
Отделът комплектува годишно около 6 500 библиотечни единици: книги, албуми, графика, стандарти, аудиокасети, карти и около 800 заглавия периодични издания. Набавяните документи са на български, руски, английски, немски, френски и други езици. Постъпленията на новите книги става чрез : депозит, книжни борси, специализирани книжарници, дарители, издателства.

         Обработка
Обработва, сигнира и каталогизира постъпилите нови библиотечни документи. Поддържа системата от каталози в библиотеката. Изгражда електронен каталог на книгите, постъпили във фондовете след 1991 г.Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org