Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Национален конкурс

ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА “БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 2012”

      Библиотеката кандидатства за най-високата допустима сума - 15 000 лв. При разработване на проекта бяха прегледани 35 издателски каталози в електронен вид и описани над 500 заглавия. Бяха включени и други информационни източници, литературна периодика, CD, съобразени с търсенията и потребностите на читателската аудитория. В проекта приоритетно намериха място произведенията на български автори, а така също и заглавия на чужди автори от следните области: художествена литература, публицистика, специализирани издания за деца и юноши, хуманитаристика, литературна критика, история, краеведски изследвания и др. Стремежът ни беше да обхванем по голям брой заглавия, за сметка на екземплярността, като се съобразихме с изискването, всяко издателство което е включено в проекта да участва с 10% от продукцията си. Министерството на културата изцяло финансово подкрепи проекта. След информацията от Министерството на Културата, за спечеления от Регионална библиотека „П.К. Яворов” – Бургас, проект на стойност 10 600 лв. пристъпихме към реализацията му. Директно установихме връзка с издателствата: „Хермес”, „Дамян Яков”, „Сиела”, „Инфодар”, „ Жанет 2001”, „Персей”, „Вакон”, „АМГ Паблишинг”, „Емас”и „Алто”, от които закупихме книгите за 4 790,85 лв. Изпълнението на другите поръчки по проекта се осъществи от книжарниците „Хеликон” и „Хермес” в града ни. От музикална книжарница в Бургас закупихме 19 бр. CD. Абонирахме 5 бр. вестници. Реализацията на първата част на проекта е 850 тома на стойност 10 604,77 лева.
        През месец ноември 2012 год. Регионална библиотека „П.К.Яворов” – Бургас, получи допълнителния втори транш на парите по проекта, сумата от 5 700 лв. Краткият срок за изпълнение наложи да потърсим услугите на най-голямата книжарница в града ни „ Хеликон”. Закупихме останалите заглавия и направихме част от абонамента на български списания и вестници.
        Реализацията на втората част на проекта е за книги - 291 тома и 22 заглавия на литературни и общообразователни периодични издания: „Азбуки”, „Словото днес”, „Литературен вестник”, „Култура”, „Съвременник”, „Рики”, „Математика”, „Образование” и др.

        Общо в библиотекта постъпиха: 1141 тома книги, 19 бр. CD и 27 периодични заглавия. Стойност на проекта бе 16 403, 36 лв.


БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ-СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 2011

         Регионална библиотека “П.К.Яворов” гр.Бургас, кандидатства за финансова подкрепа от 15 000 лв. по проекта “Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност 2011”.
При разработването на проекта бяха прегледани 38 издателски каталози в електронен вид и описани над 500 заглавия. Бяха включени книги и други информационни източници, литературна и културна периодика, включително и на електронни носители, съобразени с търсенията и потребностите на читателската аудитория. В проекта бяха включени приоритетно произведения на български автори от следните области: художествена литература, публицистика, специализирани издания за деца и юноши, хуманитаристика, литературна критика, история, краеведски изследвания и др. Стремежът ни беше да обхванем по голям брой заглавия, за сметка на екземплярността,като се съобразихме се, с изискването всяко издателство да не надвишава 10% от общия брой на заглавията.
         Министерството на културата подкрепи финансово проекта. Реализацията се осъществи в книжарници Бургас “Хермес,”, “Хеликон”, “Пингвини”, “Белканто” и директно от издателство “Жанет 45”- Пловдив.
         Постъпленията от проекта са: 1094 тома книги на стойност 15 000 лв.БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ-СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 2008

Кандидатствахме за 15 000 лв. Министерството на културата подкрепи финасово 90% от стойността на проекта, библиотеката осигури 10%.  В проекта трябваше да се включат книги  и други информационни източници от следните области: художествена литература за деца и юноши, хуманитаристика, литературна критика, история, краеведски изследвания и др. Заглавията на едно издателство не трябваше да не надвишават 30% от общия брой на проекта.

Този път разработихме проекта с цел да попълним фонда си с нова  специализирана литература, която не е достигнала при нас или е закупена с недостатъчна екземплярност. Предварителната проучвателска работа  бе доста трудоемка. Прегледахме 32 издателски каталога, а също така електроните страници на книжарниците. Най-новото в областта на художествената българска и чужда литература издания на “Хермес”, “Рива”, “Колибри”, “Световит”,  “Летера”, “Захарий Стоянов”, “Стено”, “Изток - Запад”, “ЛИК”, “Труд”, “Балкани”, Кръгозор” и др. намериха място в нашия проект. За детската аудитория прегледахме каталозите на “Пан”, “Д.Яков”, “Фют” и поръчахме  многоекземплярно. За специализираната литература избрахме “Сиби”, “Сиела”, “БАН”, “Нов български университет”, “Св.Климент Охридски”,“Емас”, “Абагар”, “Геа- Либрис” и др.Така ние получихме цялостна представа за изданията. При подбора на заглавията включихме библиотекари от заемна служба и специалзираните читални, както и наши редовни читатели-консултанти. Балансирахме заглавията по възрастов принцип, разпределихме заглавията в специализираните читални и заемна за възрастни. Набавихме нотна литература и речници.

Нови 591 заглави, 1425 тома  от всички отрасли на знанието за 15001,77 лв. се вляха във фонда на библиотеката.

При осъществяване на проекта работихме с книжарска верига  “Пингвините” в Бургас и те бяха основния ни доставчик на литературата.

БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 2007

Сумата за която разработихме проекта бе 6 500лв. Като 70% осигури  Министерството на културата и 30% собствени средства. Този път проектът трябваше да бъде съобразен и с допълнителните изисквания от страна Министерството - да се закупуват 60% литература от български автори и 40% чуждестранни, книгите и останалите информационни източници включени в проекта да обхаващат следните области- художествена литература за възрастни и деца.

За участието си в проекта предварително направихме проучване, какво е актуалното търсене и какви са отказите за липсващи заглавия. Отчете се недостиг на заглавия от съвременни български автори, а също така и недостатъчна екземплярност на книги в областта на психологията, правото, историята, мениджмънта, маркетнга и  педагогиката. Проучихме новите учебни програми на учениците. Използвахме изпратените каталози  на издателствата:”Просвета”, ”Сиела”, ”ИнфоДар”, “Слънце”, “Прозорец”,”Кибеа”, “Хермес”, “Пан”, “Слово”, “Анубис” и др.  При подбора на заглавия включихме библиотекари от заемна служба и  специалзирани читални, както и наши редовни читатели-консултанти. Спазихме и изискването за  процентното включване на български и чуждестранни автори, да балансираме заглавията  по възрастов принцип-за възрастни и деца. Нови  307 заглавия, 821 тома  от всички отрасли на знанието за  6 500 лв. се вляха във фонда на библиотеката.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА БИБЛИОТЕКИТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ИМ С НОВА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОВИШАВАНЕ ТЕХНИТЕ КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2006

Библиотеката кандидатства за 2000 лв, като 50% парите по проекта се осигуриха от Община Бургас, а останалите от Министерството на културата. Разработката бе подчина – книги за читателите студенти. Подбрани бяха заглавия по дисциплини, които да  бъдат в помощ на учебния процес, да  дават най-нова информация в областта на културата, етиката, рекламата, туризма, новите аудиовизуални и информационни технологии, на новостите в сферата на публичната информация и икономиката. Спряхме се на издателства, тематично насочени към тези области, но издават в малък тираж своите книги: “Дармон”, “Гига Джордж”, “Матком”, “Сиби”, “Тракия- М”, “Ромина”, университетските издателства “Св.св. Кирил и Методий”- В.Търново, “Св. Климент Охридски” – София, Варненски Свободен Университет “ Черноризец Храбър”, които трудно достигат до нас. Наред с това закупихме и издания отново в помощ на учебния  процес при учениците в  горния курс и  подготовката им за кандидатстване във ВУЗ.

Отпуснатите средства по проекта 1 400 лв. Закупени бяха 143 тома литература.

Книгите бяха предназначени за фондовете на общообразователната и научна читални, а също така и за заемна служба.

 БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА  В НАШИТЕ БИБЛИОТЕКИ 2005

 В чест на 24-ти май-Денят на славянската писменост и култура Министерството на културата и туризма и Националният център за книгата обяви конкурс за всички библиотеки в страната.Целта на конкурса през 2005 г. бе библиотеките да обогатят и обновят своите колекции с най-значимите произведения на националното литературно наследство и на съвременната родна словестност,които създават непреходните ценности на българската духовност.

Регионална библиотека "П. К. Яворов" гр.Бургас участва в конкурса за 2 000 лв. Община Бургас финансово подкрепи участието в проекта, като осигури 50% от сумата за която кандидатствахме. След спечелване на конкурса бяха подбрани издания на български класически и на съвременни автори от най-добрите издателства на национална литература "Анубис", "Захарий Стоянов", "Жанет-45", "Труд", "Фабер", "Слово" и др.

ПОМОЩ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 2004

Проектът е предложен от Националния център за книгата с цел попълване на библиотечните фондове с нова литература в областта на културата и хуманитарните науки.

Регионална библиотека "П. К. Яворов" гр. Бургас участва  в конкурса през м. май 2004г. за сумата от   2 200 лв, като 50%(1100лв) се осигуряват от Министерството на културата, а останалите 50% от субсидиите на библиотеката. След спечелване на конкурса се за закупиха книги в областта на езикознанието, културологията, литературознанието, енциклопедични и справочни издания за 1 100 лв. Абонирани  бяха вестници и списания за 2004 година в областта на културата за нуждите на специализираните читални по хуманитаристика, изкуство и общообразователната на сума 1 100лв.

 

 

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org