Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
проф. Димитър Аврамов
проф. Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2019 год.
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ(временно спрян)
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ABLE

  Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"

Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"
Проектът е финансиран от Дъжавния департамент на САЩ и спонсориран от Фондацията към Ресурсния център за международна дейност в Айова и Съюза на библиотечните и информационни работници в България /СБИР/. Крайната цел на проекта е да подпомогне българските публични библиотеки в тяхното самостоятелно развитие като обществени информационни центрове.
Този проект е изграден на базата на успешно сътрудничество по Проекта за библиотечно партньорство между България и Колорадо /САЩ/, подкрепен от Колорадската библиотечна асоциация, стартирал 1999 г. Успешното сътрудничество става основание за Ресурния център за международна дейност в Айова да инициира продължение на българо – американското библиотечно сътрудничество, като бъдат включени и още български библиотеки, както и публични библиотеки от щата Айова. Ресурсният център за международна дейност /IRIS/ в Айова получава финансова подкрепа от Бюрото по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ за развитие на партньорството между библиотеки в България и САЩ и за подпомагане на развитието на подбрани български библиотеки като обществени информационни центрове.

Ръководители на проекта

Робърт Андерсън - президент на Ресурсен център за международна дейност в Айова, ръководител на проекта
Ваня Грашкина - председател на СБИР, партньор по проекта
Нанси Болт - изпълнителен директор за дейностите по проекта в САЩ
Искра Михайлова - изпълнителен директор за дейностите по проекта в България

Почетен комитет на проекта

Зорка Първанова - съпруга на президента на България
проф. Стефан Данаилов - председател на Комисията по култура в 39-то Народно събрание
Димитър Калчев
- министър на Държавната администрация
Елена Поптодорова - посланик на България в САЩ
Кристи Вилсак - съпруга на губернатора на щата Айова
Джон Атанасов-син
Нели Гипсън - дарител на допълнителни средства по Проекта

Цели на проекта
Да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки. Да подобри разбирането и подкрепата на българското Правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество. Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информация за нашите две страни. Да развива постоянна мрежа, съставена от български и американски библиотеки, които ще търсят допълнително финансиране чрез неправителствени организации за осъвременяване на възможностите на компютърната техника в българските библиотеки.

Ключови дейности

 • Обучение на български библиотекари от публичните библиотеки, които да изградят обществени информационни центрове.
 • 12 български библиотекари да проведат специализации в САЩ.
 • Съставяне на наръчник, който да бъде използван през цялото време на изпълнение на проекта.
 • Изграждане на уеб-сайт на проекта, съдържащ информация с национална значимост, който може да бъде използван във всяка   община в допълнение на местната информация.
 • Стимулиране на съществуващите партньорства в създаването на нови, между библиотеки от България и Айова.
 • Заключителна конференция в България на американските и българските библиотеки-партньори.

Ползи за библиотеките-участници :

 • Повишаване на авторитета и значението на библитеката за гражданите в общината.
 • Повишаване на авторитета и значимостта на библиотеката за общинските власти.
 • Достъп до обучение и ресурси за по-добро обслужване на властта и гражданите в общината
 • Възможност за изпращане на един библиотекар от персонала на библиотеката в САЩ на обучение.
 • Възможност за изграждане на здрава връзка с американска библиотека, участваща в проекта.

Изпълнено :

 • Стажове в библиотеките – партньори
 • Семинар за обучители. Избор на 6 пилотни библиотеки, в които да се проведат първите регионални семинари с участието на подготвените лектори – септ. 2004 г.
 • Провеждане на регионални семинари в пилотните библиотеки: Столична библиотека – София, Регионална библиотека “Пенчо Славейков”- Варна, Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” – В. Търново, Библиотека “Дора Габе” – Добрич, Библиотеката при Читалище “Родина” - Стара Загора, Библиотеката при Читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Раковски – ноем. – дек. 2004 г.
 • Откриване на първите информационни центрове – в пилотните библиотеки – ян. – май 2005 г.
 • Представяне на резултатите от реализацията на проекта на XV-та годишна конференция на СБИР на тема “Библиотеката – обществен информационен център” - София, 31 май 2005 – с участието на гостуващите в България представители на американските библиотеки - партньори


Проектът ABLE и Регионална библиотека “П. К. Яворов”

Подготовка

 • Посещение на Робърт Андерсен от IRIS в бургаската библиотека, среща с представители на колектива и най-общо представяне на предстоящия проект - окт. 2003 г.

 •   


 • Участие на директора на библиотеката в информационна среща по Проекта "Обмен на библиотечен опит: Пътища за взаимно сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги" - град Велико Търново "Комплекс Арбанаси" - 14 и 15 ноември 2003 г. На срещата е представен Проектът от Боб Андерсон, президент на Фондацията към IRIS в Айова, САЩ - ръководител на проекта, Нанси Болт - представител на Колорадската библиотечна асоциация и програмен директор от американска страна и Искра Михайлова - програмен директор от българска страна.
 • Подписване на Декларация за участие в Проекта - 16 ноември 2003 г.
 • Участие в конкурс за номиниране на библиотеки и техни представители – декември 2003 г. (Като представител на библиотеката в конкурса участва Мариана Узунова – библиотекар в Справочно – библиографски отдел). Определяне на партньорите. Партньор на бургаската Регионална библиотека е публичната библиотека в град Сидър Рапидс (Айова)
 • Запознаване на представителите на местната власт с проекта. Подробна информация за целите и задачите на проекта пред колектива, демонстрация на мултимедийната презентация за България, Бургас и регионалната библиотека
 • Представяне на проекта и целите му пред местните медии. Приготвяне на специални подаръци за американската библиотека – книги, сувенири и др.р рекламиращи най-атрактивно България, Бургас.
 • Подготвяне на презентация за американските колеги: Презентация (.ppt, 11 MB).

Изграждане на партньорството

между Регионална библиотека “П. К. Яворов” и Cedar Rapids Public Library
 за гр. Сийдър Рапидс, щата Айова, САЩ
 •  стаж в американската библиотека - партньор – 17 април – 25 май 2004 г. - (Сертификат)
 •  в Cedar Rapids Public Library - (Фотоалбум)
 •  в Iowa State Library- (Фотоалбум)
 • информация за бургаските медии, специално събрание с колектива на библиотеката, с представители на библиотечната общност от областта
 • участие в семинари на тема “Библиотеката – Обществен информационен център” в някои от пилотните библиотеки, които преустройват дейността си, за да функционират като местни информационни центрове
 • участие в учредяването на Сдружение на библиотечно – информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ – учредителна конференция на 3 и 4 окт. 2004 г. в Разград. Сдружението е наименувано “Американски опит за библиотеките”
 • оползотворяване на дарение от книги и един компютър за нуждите на автоматизираната информационна дейност в РБ “П. К. Яворов” –получено 12.2004 г. и внедрено в библиотеката
 •  гостуване на представител на американската библиотека с цел запознаване с дейностите на бургаската Регионална библиотека и развитие на взаимното сътрудничество – 23 - 29 май 2005 г. Среща с представители на местната власт – заместник – кмета по култура и председателя на Комисията по културата в Общинския съвет.
Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft