Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
проф. Димитър Аврамов
проф. Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2019 год.
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ(временно спрян)
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
Община

Община Бургас
Община Бургас
   Община Бургас е разположена в най-източната част на страната. На изток граничи с Черно море, като опасва най-големия залив в Черно море Бургаският залив /с ширина 10 – 12 км и дълбочина 10 – 12 м/, на север – с община Поморие, на запад - с община Камено, на северозапад – с община Айтос, на юг – с община Созопол, на югозапад – с община Средец.
   Площта на община Бургас възлиза на 513 612 дка. Земеделските територии са 320 261 дка и са важен потенциал за селското стопанство.Териториите на водните площи и водните течения възлизат на 79 861 дка. На трето място по големина са териториите на населените места и другите урбанизирани територии - 60 11 дка.
   Територията на община Бургас е предимно равнинна. Тя обхваща част от Бургаската низина. Височините Върли бряг /209 м/ са най - високата точка в общината. Бургаското крайбрежие е характерно с голямата разчлененост на бреговата линия и обширен морски терасен комплекс, който достига на ширина до 20 км.
    В близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско, като последното е превърнато в язовир. През територията на общината протичат реките Айтоска и Чакърлийска. Тук са и Бургаските минерални бани, които в съчетание с лечебната кал на Атанасовското езеро са голям потенциал за балнеолечение.
   Община Бургас е разположена в сърцевината на уникални природни забележителности. В близост до морския бряг е резерватът “ Атанасовско езеро”, включен в Римската конвенция. Установени са 310 вида птици, от общо 400 вида в България. От голямо орнитоложко значение са защитените местности “Пода” и “Устие на р. Изворска”, където са установени 231 вида растения, 168 вида безгръбначни, срещат се застрашени видове със световно значение. Защитената местност “Вая” представлява западната част на Бургаското езеро, включено в списъка на орнитологично важните места в Европа.
Атанасовското езеро   Общината попада в континентално - средиземноморската климатична област, като характерът на климата й се определя от близостта на Черно море, както и от специфичните природни условия /лиманните езера/ и високата преграда на Стара планина от север. Средната годишна температура е около 12,8° С. Годишната температурна амплитуда се колебае между 19 и 21 градуса. Средната януарска температура е + 2 - 3° С, а средната юнска е в границите на 21°-24°С. Средната продължителност на слънчевото греене е значителна - възлиза на 2330 часа.
  Валежите са предостатъчни. Годишната сума варира в границите на 470-600 мм, при средно за страната 682мм. Преобладаващите ветрове са източните - североизточните. Характерен вятър е бризът, който се появява през топлото полугодие. Бризовата циркулация има изключително въздействие върху климата.
     На територията на общината се добиват кафяви каменни въглища - функционира м. Черно море с капацитет 1 млн.т. годишно. В района на гр. Бъргарово са разкрити т. нар. "българити" с приложение основно в строителството. На този етап те не се експлоатират.Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft