Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
проф. Димитър Аврамов
проф. Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2019 год.
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ(временно спрян)
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
Област

 
БУРГАСКА ОБЛАСТ

Областна администрация


        Територия - 7 747 939 дка
        Население - 427 152 души
        Административен център - град Бургас.
        13 общини с 257 населени места.

         Географска характеристика:
Бургаска област е с най-голяма територия, разположена в югоизточната част България. Бургаската низина, Черноморското крайбрежие, източните части на Стара планина и българският дял на Странджа планина характеризират релефа на областта.
        Черноморското крайбрежие е разчленено, със силно вдадени в морето носове и полуострови ( Емине, Маслен нос, Несебърски п-в, Поморийски п-в ). Пясъчните плажове при Несебър, Созопол и р.Ропотамо са просторни, дребнозърнести с широки дюни. В тази част на крайбрежието има 5 малки острова - св. Анастасия, Св. Иван, Змийски остров", "Св. Петър" и "Св. Кирик". На север, в южните склонове на Стара планина се издига най-високият връх Калето. В границите на областта се разкриват докамбрийски и палеозойски метаморфни скали, различни видове варовици, варовито-глинески седименти. Полезните изкопаеми са разнообразни: медни, железни и титанови руди, мрамори, варовици, българити, кафяви въглища и глини.
         Северозападно от Бургас се намира един от най-старите минерални извори в България с температура 41,5 градуса. В Атанасовското и в Поморийското езеро се добива сол, а по дънните им части и край Бургас има богати находища на лечебна кал.
     Климатът в северните части на областта е преходноконтинентален, а в южните - преходносредиземноморски. Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци - от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.
Ропотамо          Реките които текат през територията на Бургаска област са къси и почти всички се вливат в Черно море - Ропотамо, Хаджийска река, Велека, Караагач, Дяволска река, Резовска река или в Бургаското и в Мандренското езеро - Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска. Около Бургаския залив са лиманните езера - Атанасовско, Бургаско, Мандренско, Поморийско.Велека
         Естествени гори, главно широколистни (дъб, габър, бук) се срещат в Странджа и Източна Стара планина. Край реките Велека и Ропотамо са образувани лонгози. За опазване на уникалната растителност в края през 1995 г. върху площ 116 136,2 ха във вътрешна Странджа е обявен Народен парк "Странджа". През различно време от миналото до днес са обявени резерватите Силкосия - 396,5 ха, Узунбуджак(Лопушна) - 2529,6 ха, Витаново - 1112,4 ха, Средока - 607,8 ха, Тисовица - 749,3 ха.
          Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм - един от най-доходните видове туризъм.
          Икономическа характеристика: В Бургаска област се формира 5,22% от брутния вътрешен продукт за страната. В нейната икономика водещо място заема промишлеността. Тя е многоотраслова. Застъпени са почти всички промишлени отрасли. Някои от промишлените производства са единствени или определящи за страната: светли и тъмни нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия, корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарни вагони, рибоконсервна промишленост и др. Като структуроопределящи отрасли на промишлеността се очертават:
  • химическа и нефтопреработваща, на която се падат 70% от обема промишлена продукция;
  • хранително-вкусовата и винопроизводство - 12,2%;
  • производството на електроенергия и топлоенергия - 3,6%;
  • текстилна промишленост - 2,4% и др.
          Област Бургас се отличава с висока степен на индустриализация. Туризмът, Скалист брягселското стопанство и транспортът допълват икономическата й характеристика. Наличието на важни природни фактори са с важно стопанско значение. Такива са: полезните изкопаеми, почвеното разнообразие, плажните ивици по Черноморското крайбрежие, термоминералните извори, рекреационните условия в планинската част на об ластта. С изградената туристическа инфраструктура и с наличния туристически ресурс, само по Южното Черноморско крайбрежие, Бургаска област заема важно място в националната икономика.
        Забележителности: Бургаска област обхваща изключително разнообразни природни дадености, ценни археологически богатства и културно-исторически паметници. Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение - Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитени местности са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици.В областта се намират архитектурния резерват с. Бръшлян и фолклорния резерват - с. Българи.
Църквата Пантократор  - Вседържител – Несебър        Бургаски регион се характеризира и с богато културно - историческо наследство. През епохата на античността тук се развиват 4 главни икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието - Месембрия, Анхиало, Дебелт и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата - църкви и манастири.
Куполната гробница в ПомориеВъзстановената стена на  старата църква в Созопол
 
 


          Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В селата Българи, Бродилово и Кости се е съхранил езическият ритуал на жертвения танц на нестинарките, молещи за опрощение, изгаряйки злато в огъня, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин и Елена.

Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft