Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
проф. Димитър Аврамов
проф. Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2019 год.
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ(временно спрян)
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”

Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
http://3d-burglib.org/bg/

Проектът „Земята по-чиста, ние по-знаещи” се реализира от Регионална библиотека „Пейо Яворов” в партньорство с ПГЕЕ „Константин Фотинов” – Бургас. Той се финансира от фондация „Глобални библиотеки - България”. Проектът спечели конкурс на фондацията – „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

Целта му е да формира екологично мислене и навици в младите хора чрез събиране на пластмасови отпадъци и рециклирането им, за да бъдат използвани при работата им с новите технологии - 3D принтер.

Проектът помага за привличане на млади хора в библиотеката чрез новите технологии, като им осигурява условия за творчески и практически умения. Те могат да се обучават, да придобиват допълнителни знания и компетенции и да представят постиженията си чрез онлайн платформа.

Проектът помага и за разкриване на потенциала на Библиотеката и подобряване на имиджа й чрез ангажираност по обществени въпроси и на собствения ѝ ресурс.

В реализацията на „Земята по-чиста, ние по-знаещи” участват 120 ученици от ПГЕЕ „Константин Фотинов” на възраст от 15 до 18 години от специалностите: „Програмно осигуряване”,” Компютърна техника и технологии”,” Електрически машини и апарати” и „Възобновяеми енергийни източници”. Паралелно с това пет изявени ученика от различни паралелки, избрани от страна на партньора, ще извършват изследователска дейност под ръководството на учител. ПГЕЕ „Константин Фотинов” не разполага с 3D принтер. Библиотеката осигурява ползването му от учениците в подкрепа на учебната програма и за развиване на допълнителни знания и компетенции. Училището използва и изследователския подход в образованието и чрез проекта се създава още една възможност за опитно и практическо решаване на поставени проблеми. Заедно с това ще се обсъждат проблемите на околната среда, как и защо пластмасата се явява замърсител. Представени чрез онлайн платформа добрите практики от проекта ще мотивират и други тийнейджъри от ПГЕЕ и от други училища. Работата по проекта възпитава в младежите социална ангажираност, учи ги на работа в екип, развива у тях стремеж към знание.

Чрез предаването на събраната пластмаса училището ще може да закупува допълнителен материал (филамент) за работа с 3D принтера за практически занимания на учениците и през следващите учебни години.

Онлайн платформата предвижда възможности за споделяне, както между участниците в проекта, така и между всички заинтересовани за съвместна работа с 3D проекти и конкретно насочена към другите професионални гимназии в града.Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft